Karbonlagring i jord

Publisert: 1. februar 2021

Med økt fokus på landbrukets klimamål, har det vært etterspurt hvordan man jobber med tanke på karbonlagring, for å innlemme dette i et klimaregnskap. NIBIO har gjennomført et prosjekt «Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i landbruksjord» – den rapporten kan du lese her: Rapport økt karbonbinding

Styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen ga i 2018 tilskudd til en kartlegging av eksisterende kunnskap og metoder for å påvise og kvantifisere effekter av karbonfangst i jord. Utredningen ble bestilt av avtalepartene i jordbruksoppgjøret 2018, med ønske om ferdigstilling til jordbruksoppgjøret i 2019.

Det er også publisert en kort oversikt over temaet biokull fra prosjektet, og den kan du lese her: NIBIO POP

Rapporten gir en vurdering av potensialet for de ulike tiltakene, identifiserer kunnskapshull og gir anbefalinger om aktuelle tiltak som norsk jordbruk kan iverksette for å øke karbonbindingen i jord.
Arbeidet er utført av en rekke personer fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høgskolen i Innlandet (INN) som har ekspertise innen de relevante fagområdene.