Julehilsen fra Elise i Storvika

Publisert: 23. desember 2016

Lukk opp din hjertedør!

Vi går et nytt år i møte. 2016 har vært fylt med mange utfordringer. Det har vært både gøy og slitsomt. Det kreves godt fokus når man skal bygge fjøs mens man er i full produksjon og samtidig holde skuta M/S familie på sånn høvelig stø kurs.

Den allsidige

En Bonde må være allsidig. Først og fremst kreves det pågangsmot og vilje til å velge et yrke som til tider både er krevende og ganske ensomt. Så bør man ha god økonomisk innsikt. Investeringer kreves kontinuerlig, og tunga må holdes rett i munnen.

En bør være samfunnsorientert for å kunne henge med i det politiske svingene, slik at man kanskje kan si ifra der skoen trykker og trenger å fremme viktige saker for landbruket og næringa en driver i.

Prosjektledelse og strategi er godt å kunne. Langsiktig tankegang og nøkternhet er stikkord som kommer med når man bygger en produksjon på gården sin som skal bære frukter i dag og i fremtiden. Sider opp ned må fylles ut i riktig tid for å få de midlene vi har krav på. Miljøplaner og andre kvalitetssystemer må oppfylles for at vi skal kunne drive. Jevnlig har vi tilsyn, ikke bare for dyrenes ve og vel, men også maskiner, driftsbygning, og linjer i produksjonen overvåkes nøye. Dette er bra; det er slikt som bidrar til en sikker og god matproduksjon i Norge, både for dyr, bonde og forbruker! Men det legges ned mye jobb for å levere kvalitet.

Usikker fremtid

Å jobbe som bonde er krevende, også fordi det politiske bildet alltid er i endring. Hvordan vil rammebetingelsene våre være i fremtiden? At vi trenger å produsere mat er det ingen tvil om. Spørsmålet er hvordan vi ønsker den skal produseres, og til hvilken pris?

I forslaget til ny landbruksmelding er det lagt fram forslag om at geitmelka tas ut av markedsordningen og målprisordningen. Dette er fra bøndenes side IKKE ønskelig. Vi er redd for at slike endringer vil føre til færre og mer sentralisering av geitbrukene. Mange frykter at resultatet blir nedlagte bruk i distriktene. Mangfoldet i bygdene vil bli borte og gjengroing vil øke i omfang!

Jeg vet at bøndene vil stå sammen om å jobbe for gode vilkår i landbruket. Jeg ønsker at de som spiser maten vår engasjerer seg like mye.

Godt nok

Ofte kan man bli både lei og frustrert over de mange, og veldig forskjellige, roller man skal fylle. Det virker som om det hele tiden ikke er gjort nok når dagen er gått. Det er da man må ha fokus på alt man faktisk HAR fått gjort, og si seg fornøyd med det. Verdsett det du gjør, vær stolt av deg selv og det du har fått til!

Vi er så opptatt av å måle oss opp mot hverandre. Selv er jeg, og nå må jeg sitere Solveig Rønning; «så stolt av å være bonde at det er nesten latterlig».

Det betyr selvsagt ikke at jeg ikke verdsetter folk i andre yrker. Eller at mine kolleger i bondeyrket som velger å utføre sitt yrke eller satse på andre områder innenfor landbruket er mindre (eller mer) viktig enn meg. Vi trenger alle. Men det er lettere å sette pris på andre når man setter pris på seg selv først!

Fjøset i Storvik er ikke riktig ferdig. Det vanskeligste gjenstår; nytt gulv og lytting av melkestall samtidig som 100 dyr skal melkes morgen og kveld. Men vi skal få det til. Vi er to om jobben. Det er godt. Når vi sitter i samme båt og ror samme vei går det framover. Det er oppløftende og trygt.

Jeg ser frem til å starte på et nytt år. Med mange muligheter og med visdomsord fra Per Fugelli og Audun Myskja takker jeg for i år.

«Ha tillit til kjærligheten. Vær tro mot deg selv og la kjærligheten vise vei. Du er god nok!»

God jul og godt nyttår!