Invitasjon til avslutningsseminar for prosjekt «ARKTISK LYS og varme i
nordnorske grøntproduksjoner», kålrot og potet

Publisert: 20. februar 2023

Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes (2. etg), og i sanntid som webinar (Teams)
Dato: fredag 24. februar 2023

Tidspunkt: kl. 10:00 – 14:25

Påmeldingsfrist: mandag 20. februar 2023
Ingen deltakeravgift
Kontakt: Kristin Sørensen, epost: kristin.sorensen@nlr.no, tlf. 90840936