Innovasjon Norge

Publisert: 10. juni 2015

Innovasjon Norge (IN)

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter. Deres virkemidler kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med din nye idé

Les mer på www.innovasjonnorge.no