Inn på tunet-webinarer

Publisert: 7. oktober 2022

Inn på tunet-uka markerer avslutningen på de fire nasjonale pilotprosjektene i Inn på tunet-satsingen, og Nordland er ett av pilotfylkene.

Erfaringene fra pilotkommunene skal bidra til å gjøre det enklere å kjøpe Inn på tunet-tjenester. Nordland er første fylke ut, tirsdag 8. november. Delta på ett eller flere webinarer og øk din kunnskap om Inn på tunet.

Nordland starter med et webinar om tilbud rettet mot grunnskolen tirsdag 8. november 9-11. Du kan lese mer og se hele programmet her: https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/landbruk-og-reindrift/Inn-pa-tunet/digital-inn-pa-tunet-uke-uke-45/

Senere i november følger Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark på med et tilbud om webinaret «Hvordan få til en vellykket Inn på tunet-satsing finansiert av Innovasjon Norge?» Dette vil bli arrangert 15. november kl.10-11.

Dette er et webinar med Innovasjon Norge som retter seg mot gårdbrukere og Inn på tunet-tilbydere. Arrangeres som et samarbeid mellom Statsforvalterne i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Kurs-og-konferanse/2022/11/finansiering-av-din-inn-pa-tunet-satsing-hos-innovasjon-norge/