Høstetidspunkt og energikonsentrasjon i grovfôr

Publisert: 10. mai 2015

I forbindelse med grovfôrproduksjon, har vi over flere år vist til sammenhengen mellom temperaturen gjennom vekstsesongen, og kvaliteten på grovfôret. Som ei rettesnor for de som ønsker å høste grovfôr med høy energikonsentrasjon, har det vært satt en sammenheng mellom 500 døgngrader etter vekststart, og en energikonsentrasjon på 0,90 FEm/kgTS i grovfôret.

Hvordan finner man vekststart, og senere døgngrad-tallet?
Vekststarten er definert med at det skal være telefritt og snøfritt, og settes den datoen når det har vært tre påfølgende femdøgnsmiddel som har vært høgere enn 5 °C. Døgngrader (også kalt graddager), regnes ut ved å summere døgnets gjennomsnittstemperaturer etter vekststart. Vekststarten på Kleiva/Sortland har vært mellom 25. april og 18. mai i perioden 2006 – 2014. I 2013 var vekststarten den 11. mai, i 2014 var den 13. mai. I perioden 2006 – 2014 har det blitt telefritt på 20 cm jorddybde på Kleiva mellom 15. april (2011) og 12. mai (2006, 2010). I 2014 ble det telefritt på denne jorddybden den 20. april. Vi følger temperaturdata på lufttemperaturer i Narvik, Harstad og Andenes. Vesktstarten i 2014 var 13. mai i Narvik, 20. mai i Harstad og 21. mai på Andenes.

Valg av høstedato for å nå 0,90 FEm/kgTS
For å oppnå en FEm>0,90/kgTS har vi i forsøk sett at døgngradetallet stemmer godt overens med den teoretiske verdien. I 2006 som var det året med tettest forsøksoppfølging, var kvaliteten på 0,90 FEm/kgTS oppnådd ved 493 døgngrader.

Skrevet av Ragnhild Renna