Yikes

Handlingsplan Grøntproduksjon i Nord-Norge

Publisert: 18. september 2023

Handlingsplanen er utarbeidet av Nordnorsk Landbruksråd.
Statsforvalter og fylkeskommunene i Nord-Norge har bidratt med økonomisk støtte til utarbeidelsen og er et resultat av et bredt samarbeid mellom ulike aktører i grøntnæringa i nord.