Grovfôr i FOKUS

Publisert: 17. mars 2020

NLR Nord Norge starter opp med et stort prosjekt i Troms og Finnmark i 2020; Grovfôr i FOKUS – og søker pilotbruk til prosjektet!

Driver du med melkekyr, storfekjøtt, geit eller sau i Troms og Finnmark?
Ønsker du å øke grovfôravling og -kvalitet, og samtidig redusere kostnadene?

Hovedmålet til prosjektet er økt grovfôravling og -kvalitet i melk- og kjøttproduksjon i Troms og Finnmark – med samtidig kostnadsreduksjon for hver produserte fôrenhet. Det skal utvikles en grovfôrstrategi på hvert pilotbruk, med fokus på valg av arter og sorter, fôrprøver og ensileringskvalitet, prognosehøsting og avlingsutvikling i sesong, samt grovfôrøkonomi.
Det skal gjennomføres gruppemøter etter metoden ‘Beste praksis’, fagsamlinger i Troms og Finnmark, og studietur til grovfôrprodusenter i f.eks. Finland, Sverige, Irland eller England.
Prosjektet omfatter 28 pilotbruk, i utgangspunktet 7 bruk med storfe/melk, 7 bruk med storfe/kjøtt, 7 geitebruk og 7 sauebruk. For at pilotbruk innen hver av de fire produksjonene skal få størst utbytte, er det fordelaktig med geografisk nærhet. Vi ser primært for oss geitebruk i Balsfjordområdet, sauebruk i Nord-Troms/Vest-Finnmark, melkebruk i Midt- og Øst-Finnmark og storfebruk med kjøttproduksjon i Midt- og Sør-Troms. MEN er du interessert i å delta ønsker vi uansett å høre fra deg, uansett hvor i Troms og Finnmark du bor!
Som deltaker får du oppfølging gjennom 3 år. Egenandelen per pilotbruk er kr 5000 per år, i tillegg kommer egenandel til studietur.
Prosjektet støttes av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Påmeldingsfristen er utsatt til 20. mars. Meld deg på til Ingvill Lauvland Høie (prosjektleder) eller Ellen Reiersen
Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med oss!