Gourmet Lyngen

Publisert: 10. juni 2015

gourmet_lyngenGourmet Lyngen er en liten kjøttbedrift som skjærer og videreforedler det fantastiske kjøttråstoffet som ales opp på Lyngenhalvøya. Gode fileter, koteletter, pinnekjøtt og fenalår lages på vårt anlegg. Grunnlaget for driften vår er nedskjæring og videreforedling av Lyngenlam.
 
Lyngenlam er en sammenslutning av 25 bønder som leverer sau og lammekjøtt av høyeste kvalitet. Kvaliteten er resultat av dyktige bønder, og fantastiske beiter på Lyngenhalvøya. Også lokale storfebønder leverer kjøtt til Gourmet Lyngen. Alle jobber for å ivareta kvalitet fra jord til bord.

Gourmet Lyngen er opptatt av å ta vare på vår lokale matskatt, og behandler eksklusive råvarer fra småfe og storfe med respekt og kjærlighet.

www.gourmetlyngen.no