Fylkesmannen i Troms inviterer

Publisert: 1. september 2015

Formålet med samrådet er informasjonsutveksling, drøfte felles problemstillinger og bidra til samordning av faglige aktiviteter.

Fylkestinget vedtok høsten 2014 en ambisiøs landbruksplan for Troms og vi har ei satsing på arktisk landbruk. Vi skal ha et bærekraftig landbruk over hele landet som produserer god og trygg mat. Forskningsbehovet innen nordnorsk agronomi er stort og forskningen på dette området er i støpeskjeen. Vi er mange aktører mens antall bønder blir færre og færre. Rådgivings- og veiledningstilbudene i landbruket må hele tida tilpasses bøndenes behov. Det er derfor stort behov for å kjenne til hverandres aktiviteter med sikte på best mulig koordinering og  ressursutnytting. Formålet med samrådet er derfor informasjonsutveksling, drøfte felles problemstillinger og bidra til samordning av faglige aktiviteter.

Alle sentrale aktører innen forskning, utvikling og rådgiving i landbruket vil være til stede og presentere sine aktiviteter.