FoU-verksted i Tromsø

Publisert: 17. oktober 2019

Nordnorsk Landbruksråds prosjekt «Et Arktisk kompetanselandbruk» gjennomførte et innspillseminar i Tromsø 7. – 8. oktober. Fristen for innspill Landbruksdirektoratet er 1. oktober, men vi fikk utsatt fristen til 8. oktober. Hensikten var få fram gode ideer og forslag til kunnskapsretta tiltak som kan videreutvikle det arktiske landbruk. Det er viktig å få fram tiltak som kan løses gjennom forskning, men det er like viktig å få fram gode utviklingstiltak som kan løfte det arktiske landbruk videre. 30 deltakere fra landbruksnæring, forskning, rådgiving og forvaltning var til stede. Verkstedet resulterte i følgende innspill: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri