Felleskjøpet

Publisert: 10. juni 2015

Felleskjøpet er leverandør til landbruket med over 100 avdelinger og samarbeidende lag over hele landet til å betjene medlemmer/kunder. Som nytt medlem i Felleskjøpet får du tildelt en mentor som hjelper deg med faglig oppfølging, råd og støtte tilpasset din produksjon som foring, grasdyrking, korndyrking, mekanisering, bruk av maskiner og utstyr eller kreditt/likviditet. Vi tar deg som ny bonde på alvor, her får du mulighet til å dele din kunnskap med andre bønder og fagstaben i Felleskjøpet.

På www.felleskjopet.no finner du Min side, fagstoff, fagartikler, priser og nettbutikk.