Et felles løft i Arktisk landbruk

Publisert: 29. september 2016

Prosjektet eies av Nordnorsk Landbruksråd og har som mål å skape god informasjon og gode informasjonskanaler der man får formidlet begrepet og innholdet i Arktisk Landbruk.

Informasjon og informasjonskanaler er en viktig premiss for å lykkes i satsingen med Arktisk landbruk. Prosjektet har hatt tre hovedaktiviteter:

  • Etablering av Arktisk landbruk på nett.
  • Markedsføring av Arktisk landbruk
  • Gjennomføring av Arktisk Tenkeloft

I prosjektperioden er arbeidet med egen nettside prioritert, og nettsiden Stolt Arktisk Bonde er nå etablert. Nettsiden har et mål om å gi en bevissthet og glød rundt det unike nordnorske og skape et engasjement rundt Arktisk landbruk. Arktisk landbruk og nettsiden har vært presentert i forbindelse med ulike arrangement som Landbruksmessa i Balsfjord, Kvinnekonferanse i Bodø, samråd i landbruksfamilien i Troms og på Hurtigruteseminaret.

Det er ikke blitt arrangert noe Arktisk Tenkeloft i prosjektperioden. I stedet er det arrangert et FoU-seminar i Tromsø med temaet Arktisk kvalitet og særpreg som presenterte prosjektene Et felles løft i Arktisk landbruk og Økt verdiskaping fra mat fra Arktisk landbruk.

Prosjektet har fått forlenget arbeidsfristen og vil gå videre i 2017. I denne perioden vil det bli prioritert å avholde et Arktisk Tenkeloft.

Fakta om prosjektet:

Totalkostnad: 954 450 kr

Arktiske midler: 430 000 kr

Ferdigstilles: 30.06. 2017

Prosjekteier: Nordnorsk Landbruksråd

Prosjektleder: Ajna Nystad

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:

Monica Andreassen Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 27

Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland, fmnoath@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 45

Lenker:

https://www.facebook.com/norgennlr

https://www.instagram.com/norgennlr/ du finner masse fine representanter under #stoltarktiskbonde

www.arktisklandbruk.no

Dokument:

justert-prosjektbeskrivelse

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS/Fylkesmannen i Nordland