Dyrking og bruk av korn i Nord-Norge

Publisert: 12. februar 2019

Hilde Halland, Mette Thomsen og Sigridur Dalmannsdottir er forfattere av denne rapporten, som har fokus på dyrking og bruk av bygg i Nord-Norge. Prosjektet Northern Cereals har vært et treårig prosjekt fra 2015 til 2018 der målet har vært å øke kornproduksjonen og verdien av korn og kornprodukter i den Nord-Atlantiske region.  I tillegg til kunnskap om hvordan man dyrker bygg i nord og bruker bygg til mat og malt, omhandler rapporten dyrking og bruk av bygg i Nord-Norge i historisk sammenheng, samt et avsluttende kapittel om nye muligheter for denne næringa. Les hele rapporten her: NIBIO_RAPPORT_2018_4_86 Dyrkning og bruk av korn i Nord-Norge