Bønder på utenlandstur

Publisert: 17. september 2015

Troms Bondelag reiste i forrige uke på studietur til Skottland for å utveksle erfaringer med skotske yrkesbrødre, fremme ny kunnskap og for å tilby en sosial arena for sine medlemmer. Delegasjonen besøkte først NFU (National Farmers Union) som er en organisasjon som kan sammenliknes med Bondelaget. Her ble det holdt gjensidige orienteringer med nytt fra våre organisasjoners arbeid. Det er fremmet forslag om å sette ut rovdyr i Skottland, og organisasjonen var takknemlige for å få høre om hvilke erfaringer og utfordringer våre bønder har i beitesesongen på grunn av disse. Årets ledermøte ble gjennomført underveis, og Kristin Ianssen 1. nestleder i Norges Bondelag var med på turen og orienterte om nytt fra styrets arbeid.

Traktor med henger

På gårdsbesøk og sightseeing på den skotske bygda.

Høylandsfe

Høylandsfè

Whiskysmaking

Besøk på GlentGrant Whiskey-destilleri

Alle foto: Lisa Angell

Turen ble delvis sponset av Troms Fylkeskommune.