Årssamling Landbrukssamvirke Nord

Publisert: 18. januar 2024

Bjørn Arne Skoglund, som også er leder for region Nord i Nortura, ble gjenvalgt som leder for Nordnorsk Landbruksråd – nå Landbrukssamvirke Nord, på årssamlingen 16.01.24.

Årssamlingen ble gjennomført i Tromsø med representanter fra de fleste Samvirkeorganisasjonene vi har regionstillitsvalgte representanter i, samt begge faglagene. På programmet sto det en orientering fra administrerende direktør Gaute Lenvik fra Norsk Landbrukssamvirke angående nye retningslinjer for arbeidet i de regionale samarbeidsrådene. Dette var en nyttig gjennomgang som brakte klarhet i usikkerhetsmomentene som har rådet blant våre medlemmer etter at prosjektet ble lansert.

I tillegg var det en gjennomgang av aktiviteter fremover fra medlemsorganisasjonene, som skal danne grunnlaget for arbeidsplan, felles årshjul og aktivitetskalenderen på nettsiden. Det er mange arrangementer i de ulike organisasjonene i løpet av et år, og målet med omstillingsprosjektet er å utnytte kapasiteten til administrasjon og tillitsvalgte på en bedre måte, og finne flere felles møteplasser for å bygge nettverk.

Vanlige årsmøtesaker sto også på programmet, og som en del av dette også valg. Tidligere har Nordnorsk Landbruksråd hatt et arbeidsutvalg som har bestått av 6 tillitsvalgte fra TINE, Nortura, Felleskjøpet, NLR, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget, med støtte fra sekretær i 20 % stilling, lagt til Bondelaget. I nye Landbrukssamvirke Nord, vil det være en valgt leder, som ble Bjørn Arne Skoglund – Nortura. I tillegg vil det være administrativ støtte fra nevnte sekretær, samt representanter fra administrasjonen i TINE, Nortura og Felleskjøpet. Årssamlingen var enige om at vi må prøve å finne vår arbeidsvei mens vi går, og tar sikte på å samle alle representantene fra tillitsvalgtapparatet flere ganger dette første året.

Foto: Nortura