Arktiske grønnsaker på nordnorske restauranter

Publisert: 23. august 2016

Grønnsaker er en viktig del av et måltid, og det å kunne servere kortreist, lokal mat med en
historie, er et fortrinn for et spisested. På en workshop i Tromsø fikk lærlinger ved flere restauranter i Tromsø erfare hvordan nordnorske grønnsaker kan være med å sette prikken over i-en på et godt måltid.

Bakgrunn
Det er stadig økende interesse for å bruke mer grønnsaker, og i den grad det er mulig å få tak i, også lokale grønnsaker. Utvalget av nordnorske grønnsaker er i dag langt større enn det var for bare 10 år tilbake. Dette gir et godt utgangspunkt for å bidra til spennende og velsmakende retter.

Trender viser at nye råvarer gjerne introduseres først gjennom kokker, på et spisested, før forbrukermarkedet tar produktet i bruk. Kokker er derfor ei viktig målgruppe for økt bruk av ulike råvarer.

Spisestedene og kokkene er ofte dyktige på selve hovedråvarene, kjøtt eller sjømat, mens det gjerne er tilbehøret som skiller de beste spisestedene fra de nest beste. Utvalget av grønnsaker blir ofte mer tilfeldig eller tradisjonelt.

Prosjektet
Spindelfisk as arrangerte sammen med Opplæringskontoret for hotell, restaurant og reiseliv i
Troms og Olav Aakre/Bama en workshop i Tromsø i desember 2015 over temaet «arktiske
grønnsaker på norske spisebord». Workshopen tok utgangspunkt i et utvalg av nordnorske grønnsaker og annet grønt som kan brukes på restauranter, slik som gulløye, gulrot, selleri, kål, salater og urter. Det ble både sett på hva som er det særegne med disse råvarene i nord og hvordan de kan anvendes og presenteres i menyene – både som hovedråvare og som tilbehør til kjøtt eller fisk.

Worskshopen ble arrangert på demokjøkkenet på Asko Nord i Tromsø. Deltakerne var lærlinger fra restauranter/spisesteder i Tromsø. Matfaglige lærlinger er framtidens kokker og kjøkkensjefer, og derfor ei viktig gruppe å nå.

Dagen forløp påfølgende måte:
– Informasjon om Asko Nord
– Omvisning på lagrene
– Presentasjon av grønnsaksutvalget og introduksjon av nye grønnsaker
– Lunsj med laks, lokale grønnsaker og urter, samt frukt
– Workshop med grønnsaker — tre grupper og syv retter
– Smaking av rettene og info om anvendelse av råvarene

Worskhopen var så interessant at det ble besluttet å prøve å få til et lignende kurs i 2016.

Fakta om prosjektet
Totalkostnad: 60 000
Arktiske midler: 40 000
Ferdigstilles: desember 2015
Prosjekteier: Spindelfisk as
Prosjektleder: Annbjørg Reiersen
Samarbeidspartnere: Olav Aakre/Bama, Opplæringskontoret for hotell, restaurant og reiseliv i Troms

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 10 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 25. august og handler om produksjon av hagebær i arktiske strøk.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er det innvilget kr 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og det vil derfor ikke bli flere søknadsomganger.

 

Bilde: Romanseco – en krysning mellom blomkål og brokkoli. Foto: Inger Andreassen

Kontaktpersoner:

Annbjørg Reiersen, prosjektleder, ar@spindelfisk.no

Marianne Vileid Uleberg, Fylkesmannen i Troms, fmtrmvu@fylkesmannen.no, tlf. 77642120/41433744

Monica Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75547827/91148992

Lenker:

Artikkel 1 – om artikkelserien

Om midler til utvikling av arktisk landbruk