Arktisk mat fra Nortura

Publisert: 20. september 2016

Formål med prosjektet var å etablere en levedyktig varestrøm for arktiske kjøtt og kjøttprodukter. Nortura ønsker å satse på Thulefjord som et arktisk merke for å løfte frem de nord – norske matkvaliteter og tradisjoner som finnes i regionen. All denne satsingen skal ha utgangspunkt i nordnorske råvarer.

I løpet prosjektperioden ble det utviklet og lansert 11 nye produkter av nordnorske råvarer. I tillegg er åtte produkter relansert. Alle er i et design som vektlegger arktisk opprinnelse. Thulefjord har vært i sterk økning etter relanseringen. Det er utviklet butikkmateriell og laget profilskapende annonser i magasiner. Det er utviklet en ny nettside. Det har vært mange presseoppslag og det er kjørt demonstrasjoner i butikk.

Thulefjord er smaken av Nord – Norge, laget av førsteklasses, kun nordnorske råvarer

  • Rik på smak
  • Høy kvalitet
  • Kun nordnorske råvarer – Regional/lokal mat
  • Ivaretar nordnorsk mattradisjon og håndverk

Nordnorsk matkultur har gjennom tidene vært preget av oppfinnsomhet og utstrakt bruk av lokale råvarer. Det har vært med på å prege mange nordnorske retter slik at de i dag er både hverdagsmat og festmat med svært høy kvalitet.

I Thulefjord-serien benyttes kun nordnorske råvarer av høy kvalitet, og produktene representerer med stolthet det aller beste fra den tradisjonsrike og mangfoldige nordnorske matkulturen.

Flere av produktene i Thulefjord serien har blitt tildelt Spesialitetsmerket. Produktene som har dette merket skal hjelpe forbrukerne frem til ekte matopplevelser, samtidig som det skal bidra til norsk matmangfold og lokal utvikling gjennom matproduksjon. Dette er matprodukter med spesielle kvaliteter når det gjelder råvarebruk, produksjonsmetode og smak.

Om prosjektet:

Total kostnad: kr 1.467.949

Tilskudd arktisk landbruk: kr 500.000

Prosjektet ble avsluttet i februar 2014.

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:

Monica Andreassen Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 27

Toril Austvik, Fylkesmannen i Nordland, fmnotau@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 43

Foto: Lam i Lofoten, Nortura

Lenker:

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Vedlegg:

sluttrapport-arktisk-landbruk-fra-nortura

vedlegg-til-rapport-fra-nortura

 

Midler til utvikling av arktisk landbruk

Dette er artikkel nr 18 av i alt 25 i en serie som vil presentere bruken av midlene til utvikling av arktisk landbruk og status på innvilgede prosjekter. Neste artikkel kommer 22. september og handler om utarbeidelse av beslutningsverktøy for riktig gjødsling i potet.

Midlene brukt i satsingen er bevilget av Fylkesmennene i Nord-Norge, av Sametinget og av Nordland fylkeskommune. Totalt er kr det innvilget 12 335 162 til 24 ulike prosjekter.

Det har vært to søknadsomganger, en i 2013 og en i 2014. Alle søknader er behandlet av styret for forvaltning av midlene. Styret består av representanter fra de tre Fylkesmennene, fra Sametinget, Bonde- og småbrukarlaget, Bondelaget og Norske reindriftssamers landsforbund. Det er styret som har fattet vedtak om fordeling av midlene. Satsingen har vært administrert av de tre Fylkesmennene.

Alle tilgjengelige midler er bevilget og satsingen er derfor avsluttet.