Arktisk Landbruksting

Publisert: 9. februar 2017

Tirsdag 7. februar arrangerte Nordnorsk Landbruksråd Arktisk Landbruksting i Bodø, og det var godt oppmøte fra næringa, forvaltninga og landbrukets organisasjoner. Over 100 personer var møtt opp for å høre om prosjekter som har blitt gjennomført med økonomisk støtte fra Arktiske midler, og arrangementet ble åpnet av Berit Nergård Nyre, som har ledet styret for disse midlene. I tillegg var det en politisk paneldebatt på programmet som innbød til en gode diskusjoner. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la i desember frem forslag til ny landbruksmelding, en melding som vil gi store konsekvenser for landbruket i nord dersom den blir vedtatt. Det var derfor knyttet stor spenning i hva ministeren ville si når han møtte begge faglagslederne – Lars Petter Bartnes og Merete Furuberg, lederen i Norsk Landbrukssamvirke Ola Hedstein, i tillegg til representanter fra Senterpartiet – Trygve Slagsvold Vedum, Arbeiderpartiet – Eirik Sivertsen, KrF – Dagrun Eriksen og Høyres Laila Davidsen. Ut i fra presentasjonen av meldinga som Dale gir er han oppriktig stolt av det norske og det Arktiske landbruket. Vi bruker minst antibiotika i hele verden, vi benytter ressursene der de finnes og han ønsker å få eksportert de eksklusive og unike produktene fra det norske landbruket. Men de som var tilstede i salen ble ikke veldig beroliget av innlegget til ministeren, og det var mange spørsmål han dessverre ikke rakk verken å bli spurt eller fikk svart på. Det som ble klart er at landbruket må brette opp armene, og gjøre som andre aktuelle aktører og skaffe seg politiske bestevenner som kan sørge for at den fremlagte meldinga ikke blir vedtatt.

 

Prosjektene som ble presentert omhandlet den unike kvaliteten som mat fra Arktisk Landbruk innehar, og som man må bli mer bevisst og bruke mer i markedsøyemed.

Mer om midlene presentert av landbruksdirektøren i Troms:

00 midler arktisk landbruk landbruksting 070217

Hanne Storteig presenterte prosjektet om Arktisk Kjøtt:

02 ARKTISK KJEKJØTT aug 2016

02_2 Mydland brosjyre

Prosjektet Forstudie Arktisk Mat ved Per Clausen – ArtNor

03 Forstudie Arktisk Mat 7.2 2017 – Bodø

Ola Hedstein, som er leder i Norsk Landbrukssamvirke presenterte følgende:

04 Arktisk landbruk feb 2017 – debatt

Den unge bonden Hanne Harila fra Vadsø og Svein Aasbakk fra Bodø var tilstede for å si noe om dagen drift og fremtidens bønder:

05 Arktisk landbruk Hanne Harila

Signe Pedersen som leder rekrutteringsprosjekt for landbruket i Nordland fortalte følgende:

07 Presentasjon – arktisk landbruksting2

Prosjekt for å øke grønnsaksproduksjonen i Troms ble presentert ved Ulrike Naumann – fra Tromspotet:

Arktisk landbruksting Bodø februar 2017 til nett Ulrike Naumann

Kristin Sørensen har hatt prosjektledelsen for å fremme nye potetsorter:

KS Presentasjon Arktisk Landbruksting 07022017 Bodø

Flere av prosjektene vil komme på plass her når vi har fått tillatelse fra foredragsholderne.