Arktisk landbruksseminar 2023

Publisert: 26. september 2023

29.-30. november

Scandic Ishavshotell i Tromsø

Bli med på to dager med inspirerende foredrag og gode diskusjoner!

Noen glimt fra programmet:

  • Landbruks- og matminister Geir Pollestad kommer og forteller om satsing på landbruket i nord
  • Styreleder Felleskjøpet Agri og medlem av Totalberedskapskommisjonen, Anne Jødahl Skuterud, vil orientere om totalberedskapsrapporten
  • Forsker Steffen Adler fra NIBIO vil fortelle om prosjekt på lokalprodusert og bærekraftig fôrproduksjon
  • Solveig Utvik fra Nordnorsk landbruksråd vil orientere om ny handlingsplan for grønt i nord

Følg linken og meld deg på!

https://nibio.pameldingssystem.no/arktisk-landbruksseminar

Om Arktisk landbruksseminar

Arktisk landbruksseminar er ei årlig fag- og nettverkssamling for landbruksaktører i Nord-Norge. Seminaret har blitt arrangert i over 20 år i nært samarbeid med sentrale landbruksaktører i nord – i særlig grad Nordnorsk landbruksråd og Norsk landbruksrådgiving. I mange år ble seminaret gjennomført på Hurtigruta på vei fra Bodø til Tromsø og ble derfor kalt Hurtigruteseminaret. Siden 2020 har arrangementet blitt gjennomført på land og de siste årene er det lagt opp til en veksling mellom annethvert år i Bodø og i Tromsø. I 2022 ble seminaret arrangert i Bodø. Der deltok ca 100 personer fra forvaltning, næring, rådgiving og forskning knyttet til landbruket i landsdelen.