Arktisk landbruksseminar 2023

Publisert: 4. desember 2023

Nibio arrangerte landbruksseminar i Tromsø 29 og 30 november, en av innlederne var Landbruks- og matminister Geir Pollestad, som slo fast at vi fortsatt skal ha landbruk over hele landet.

Orientering om totalberedskapsrapporten v/Anne Skuterud, Felleskjøpet Agri og Totalberedskapskommisjonen, der hun blant annet trakk fram viktigheten av en styrket forsyningssikkerhet og at kostholdsrådene har stor innvirkning på norsk matsikkerhet,

«kjøp norsk i butikk!»

Totalberedskap og matsikkerhet Ordstyrer: Arne Bardalen, NIBIO  her med deltakere i panelet: Lise K. Skreddernes, Anne Skuterud, Amy B Webber og Katrine Erikstad

Det er ingen selvfølge at vi har bønder i Nord-Norge i framtida sa Lise Kaldahl Skreddernes, fra Finnmark Bondelag

Fallende utmarksbruk – kan digitalisering hjelpe? Øystein Iselvmo, Troms Bondelag og Christian Anton Smedshaug, Agri Analyse redegjorde for et for-prosjekt om digitalisering av utmarka.

Hvor er bonden på sjakkbrettet? Spurte elever ved VG3 naturbruk på Senja videregående skole, de stilte kritiske spørsmål samtidig som innlegget bar preg av en viss optimisme.

Handlingsplan grøntproduksjon i Nord-Norge, ble lagt frem av Solveig Utvik, Nordnorsk landbruksråd og Kristin Sørensen, NLR