Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter

Publisert: 24. april 2018

Tor J. Johansen, AnneLinn Hykkerud, Eivind Uleberg og Jørgen Mølmann

som representerer:

Divisjon for bioteknologi og plantehelse/Skadedyr og ugras og Divisjon for matproduksjon og samfunn /Frukt og grønt

– har nylig utgitt en rapport med de studiene som er gjort på kvalitet på nordnorske produkter sammenlignet med andre geografiske områder:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2494675