Arktisk kjekjøtt

Publisert: 8. september 2016

Geit og kje har en sentral plass i det Nordnorske landbruket. Senja videregående skole ved Troms landbruksfaglige senter har gjennom dette prosjektet ønsket å se på mulighetene for å utnytte kje som en ressurs i det arktiske landbruket.

Målet for prosjektet har vært å få til en kvalitetsproduksjon av større kje fra beite idet arktiske landskapet, og utvikle et verdikjedekonsept for gourmetkje fra primærprodusent til marked. Prosjektet har følgende delmål:

  • Økt lønnsomhet i hele verdikjeden
  • Utnytte kje som ressurs i det arktiske landbruket
  • Kjekjøtt tilgjengelig i markedet
  • Utnytte beiteressursene og pleie kulturlandskapet
  • Kunnskapsutvikling.

Prosjektet har i prosjektperioden hatt kontakt med ca. 50 produsenter som har deltatt på ulike møter. Ca. 30 av disse har levert kje til slakt i perioden. Totalt er det levert ca. 300 kje pr. år i 2014 og ca. 600 i 2015. Dette er noe lavere enn de målene en satte seg i utgangspunktet, men vurderes som et akseptabelt nivå i forhold til at man fremdeles er i en utprøvingssituasjon i forhold til markedet.

Prosjektet har også samarbeidet med ulike aktører om nedskjæring/videreforedling underveis i prosjektet. Både Gourmet Lyngen og Nortura Thulefjord har vært samarbeidsparter, uten at noen av disse samarbeidsavtalene er videreført. Produsentene har nå etablert en samarbeidsavtale med bedriften Mydland AS i Tromsø. Denne avtalen løper ut 2018.

Prosjektet har deltatt på en rekke salgs- og markedsføringsaktiviteter, både i Nord-Norge, Sør-Norge og utenlands. Her kan nevnes, Matfestivalen SMAK i Tromsø, Bertnesdagene i Bodø, Matstreif i Oslo og Grüne Woche i Berlin.

arktisk-kje

Som en viktig del av prosjektet er produsentnettverk Arktisk kje SA etablert. Målet er at dette foretaket skal stå på egne ben etter at prosjektet er avsluttet. Dette er kanskje det viktigste resultatet av prosjektet. Det betyr at prosjektets arbeid videreføres aktivt av produsentene selv. Det er bl.a. produsentnettverket som har dialogen med Mydland AS.

En av utfordringene er å få til lønnsomhet i hele verdikjeden. Gjennom prosjektet har man dokumentert at det er mulig å få til lønnsomhet for produsentene, og hvilke faktorer som må på plass for å lykkes med dette.

Prosjektet ble avsluttet 01.06. 2016, og sluttrapport vil foreligge i løpet av høsten 2016.

Fakta om prosjektet:

Totalkostnad: 1086 00 kr

Arktiske midler: 600000kr.

Prosjekteier: Senja videregående skole ved Troms landbruksfaglige senter

Prosjektleder: Hanne Storteig

Kontaktpersoner hos Fylkesmannen:

Monica Andreassen Iveland, Fylkesmannen i Nordland, fmnomiv@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 27

Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland, fmnoath@fylkesmannen.no, tlf. 75 54 78 45

Lenker:

Artikkel 1 Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid (om artikkelserien)

Om midler til utvikling av arktisk landbruk

Dokumenter:

To delrapporter:

rapport-prosjekt-arktisk-kjekjott-2014

rapport-prosjekt-arktisk-kjekjott-2015

Fotograf:

  • Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS/Fylkesmannen i Nordland (Lofoten Gårdsysteri)