Å levere i verdensklasse!

Publisert: 10. februar 2016

Så var jeg kommet vel hjem etter noen inspirerende og lærerike dager ved olympiatoppen! Gjennom min rolle som tillitsvalgt (som jeg har fått gjennom å være bonde), får jeg nemlig den unike muligheten til å treffe forskjellige mennesker med masse erfaring som de er villige til å dele!

Som melkeprodusent er de aller fleste medlem og eier i samvirket TINE SA! Dette betyr mye for oss. Vi har en trygghet og forutsigbarhet gjennom å tilhøre et samvirke. Dessuten bør vi alle være vanvittig stolt over den merkevaren TINE SA har klart å bygge opp. TINE sponser blant annet idretten som en del av merkevarebygging- og posisjoneringsarbeid. Derfor er vi ved olympiatoppen. Det er jo helt naturlig at både bønder og idrettsfolket burde være samlet på en og samme plass for å lære mer om å levere i verdensklasse!!!

Ikke bare har jeg verdens beste jobb med å være på gården, og det arbeidet som er her, jeg er også så heldig å få være tillitsvalgt i samvirkeorganisasjonene våre. Dette er en flott mulighet til å være sammen med kolleger i et ellers så ensomt yrke ute i distrikts-Norge. Gjennom møter med dyktige og engasjerte bønder, høster vi nyttige erfaringer av hverandre, og blir kjent med problemstillinger som vi kanskje ikke vi har tenkt på før. Dette bidrar til at vi kan gjøre en best mulig jobb som tillitsvalgt, og som bonde hjemme på gården.

På denne samlingen «Ta Grep» fikk vi blant annet møte Harald Norvik, tidligere styreleder i Statoil, som snakket om godt styrearbeid. Vi lærte mer om økonomi og budsjett, og ikke minst fikk vi møte Trygve Slagsvold Vedum som snakket villig om landbrukspolitikk og svarte på spørsmål.

Nå er vi vel alle full av inspirasjon til å fortsette arbeidet for samvirket, og ikke minst fortsette den gode jobben som gjøres ute på alle gårdene rundt om i landet vårt!

Heia for den Norske Flinke Bonden (NFBJ)!