Stolt Arktisk Bonde

Stolt Arktisk Bonde er en satsning fra den ideelle organisasjonen Nordnorsk landbruksråd (NNLR). Her samler vi nyttig informasjon for våre medlemmer og meningsfeller i næringen.